Congressen

Congressen Bureau KalkerBureau Kalker organiseert zelfstandig klinische tandheelkundige congressen. Bureau Kalker is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk van de Stichting QuAT.

Wat zijn de diensten die Bureau Kalker verleent op het gebied van congresorganisatie? (klik op de onderstaande balkjes)

De organisatorische voorbereiding van uw congres

+
 • haalbaarheidsstudie en marktanalyse over te organiseren congres
 • advies over de organisatorische opzet van het congres
 • in nauw overleg met opdrachtgever het samenstellen van de congrescommissie
 • vaststellen van vergaderschema en begeleiden van congrescommissie
 • ontwerpen en bespreken congresvorm en de inhoud van het congresprogramma
 • selecteren, benaderen en vastleggen van de congressprekers
 • advies over werkvormen en de in te zetten audiovisuele- en aanvullende hulpmiddelen
 • opstellen van tijdsplanning
 • voortgangscontrole
 • meedenken, adviseren en uitvoeren van het sociale / partner programma's
 • opstellen van congresdraaiboek

Congreslocatie en hotelaccommodatie

+
 • overleg en advisering en over de ideale congreslocatie
 • congres / hotel locaties bezoeken, selecteren en reserveren
 • overleg en onderhandeling over catering en het vastleggen van de afspraken
 • overleg over audiovisuele- en aanvullende technische hulpmiddelen en het reserveren ervan
 • accommodatie controleren voor- en op de congresdag

Financiële zaken

+
 • opstellen van de congresbegroting
 • offertes aanvragen bij leveranciers
 • prijsonderhandelingen met leveranciers
 • het plaatsen van bestellingen en de controle van facturen
 • bewaken van het congresbudget
 • waar nodig incassoprocedures uitvoeren
 • opstellen van de eindafrekening

Sponsoring en exposantenwerving

+
 • het uitwerken van verschillende sponsormogelijkheden
 • het opstellen van een brief aan potentiële exposanten voor het verhuren van standruimte
 • telefonische en persoonlijke benadering van sponsoren en exposanten en actieve verkoop van standruimte en sponsorpakketten
 • het verkopen van advertentieruimte in congresbrochure / congresprogramma en van de mogelijkheid om informatie in congrestas in te sluiten
 • sponsoring regelen van koffie / theepauzes / lunch / borrel / diner
 • bevestiging en factuur sturen naar sponsoren en exposanten
 • indeling maken van de expositieruimte en het toewijzen van individuele standruimtes
 • coördinatie van technische wensen van exposanten in de tentoonstellingsruimte
 • begeleiding en gastheerschap voor de exposanten op de congresdag

Marketing en deelnemerswerving

+
 • ontwerp en begroten van marketingcampagne / marketingactiviteiten / marketingmix
 • samenstellen van tekst en beeldmateriaal voor de congresbrochure en de website
 • laten maken van ontwerp van de congresbrochure en websitepagina's
 • samenstellen adressenbestand voor DirectMail van congresbrochure
 • verspreiding van de congresbrochure via DirectMail, meesturen met vakbladen, via aanpalende congressen en door de deelnemende exposanten
 • drukwerkbegeleiding brochure(s) en ander drukwerk
 • ontwerpen van advertentie
 • media analyse en plaatsing advertentie in relevante media
 • ontwerpen en uitvoeren van e-mail marketingcampagne, e-mail nieuwsbrief etc.
 • opstellen persberichten en het benaderen en voorlichten van pers
 • schriftelijke- en online respons verwerking
 • budgetbewaking marketingactiviteiten

Deelnemers en exposantenadministratie

+
 • ontvangst van inschrijfformulieren en bevestiging sturen van deelname
 • facturering en incasso van de congresfee bij de deelnemers
 • beantwoording van vragen per telefoon en e-mail
 • sturen van herinnering 3 weken voor aanvang van het congres met congresbadge, laatste informatie, congresprogramma, exposantenlijst, routebeschrijving etc.
 • congrestassen selecteren en bestellen
 • vullen van congrestassen met de benodigde informatie en sponsoritems
 • opstellen van deelnemerslijsten
 • inrichten en bemannen van deelnemersbalie op de congresdag
 • nasturen van bewijs van deelname na afloop van congresdag

Aanvragen van accreditatie

+
 • vaststellen aanvraagprocedure
 • verzamelen van benodigde gegevens voor accreditatieaanvraag
 • accreditatie aanvragen bij accrediterende instelling
 • opstellen van deelnemerslijst voor accrediterende instelling
 • maken van gepersonaliseerde deelnamecertificaten
 • terugkoppeling van de namen van de deelnemers aan de accreditatieverlener

On-site management

+
 • laatste afstemming met- en controle van congreslocatie in de week en op de dag voor het congres
 • voldoende personele bezetting reserveren voor attent gastheerschap voor zowel de deelnemers als de exposanten
 • coördinatie en intensief contact met toeleveranciers
 • ontvangst, gastheerschap en begeleiding van de sprekers
 • technische begeleiding van de sprekers met hun presentatie