Digitaal

Congres Digitaal in de tandartspraktijk - RAI Congrescentrum Amsterdam vrijdag 18 november 2016
 

Acht lezingen over digitale ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Een congresdag over de klinische tandheelkunde van morgen.

Digitalisering dringt steeds verder de tandartspraktijk binnen. De tandarts heeft en krijgt er steeds meer mee te maken en dat is voor velen een bijzonder spannende en uitdagende ontwikkeling. Een goed moment om een veelzijdige congresdag te presenteren waarin de tandarts/tandtechnicus veel informatie krijgt over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de dagelijkse praktijk.

Computers – digitale röntgen – e-mail – internet – fotografie – praktijksoftware – sms – cad-cam – websites – whatsapp
– intraorale scanner – 3D printen – etc. De afgelopen vijfentwintig jaar zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Maar de komende tijd staan ons nog grotere veranderingen te wachten en digitalisering zal op het gebied van diagnostiek, behandelingsplanning én klinische uitvoering grote impact gaan hebben.

Deze congresdag bracht de congresdeelnemer helemaal op de hoogte van de stand van zaken in dit steeds sneller veranderende digitale tijdperk. De sprekers schetsten een kort historisch perspectief en brachten de deelnemers op de hoogte van de ontwikkelingen die zij de komende jaren op digitaal gebied mogen verwachten. Maar de nadruk in dit congres lag op de huidige digitale technieken die het werk als tandarts/tandtechnicus, in de dagelijkse praktijk, vergemakkelijken of leuker kunnen maken.

Nadere informatie over het congresprogramma en een online inschrijfkaart treft u aan op: www.digitaalindepraktijk.nl

Aan het congres Digitaal in de tandartspraktijk hebben 202 mensen deelgenomen.