ENDO2010

RAI CONGRESCENTRUM AMSTERDAM - VRIJDAG 5 FEBRUARI 2010

Voor informatie over congres ENDO2010 klik hier.

ENDO2010

Walter van Driel   -   Michiel de Cleen   -   Marga Ree   -   Ron Fransman

Aan het Congres 'ENDO2010' hebben 1.177 tandartsen deelgenomen. De deelnemersenquête laat een zeer hoge waardering voor het congres zien. Gemiddeld een rapportcijfer van 8. De sprekers en de organisatie kijken ook met een zeer tevreden gevoel terug op 'ENDO2010'.

 

4 prominente sprekers   -   8 bijzonder praktijkgerichte lezingen

 

Met de introductie van de operatiemicroscoop, geavanceerde technieken en biocompatibele materialen heeft de endodontie de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Hierdoor is een kanaalbehandeling beter en makkelijker uit te voeren. Ook patiënten zijn tegenwoordig beter geïnformeerd over de mogelijkheden hoe een moderne endodontische behandeling kan bijdragen aan het behoud van eigen tanden en kiezen.

De behandelopties voor eerder endodontisch behandelde elementen zijn enorm uitgebreid. Bij deze elementen hoeft u, minder snel dan voorheen, tot de conclusie te komen dat ze bij klachten of problemen 'aan het eind van hun Latijn' zijn. De endodontische revisie is daarmee van een huzarenstukje voor enkelen tot een uitdaging voor velen geworden.

Gecompliceerde behandelingen vereisen een grondige aanpak, gestoeld op kennis van zaken en de toepassing van de juiste instrumenten en materialen. Deze congresdag staat boordevol met beide aspecten: Kennis over waarom en hoe problemen te herkennen zijn, hoe ze kunnen worden voorkomen en hoe en waarmee ze zijn op te lossen. Met veel aandacht voor de praktische kant van de zaak, zodat iedere congresganger zich na afloop beter toegerust weet om endodontische uitdagingen aan te gaan. Van een goede anesthesie tot een adequate restauratie van het endodontisch behandelde gebitselement: de lezingen bieden voor iedereen veel waardevolle informatie!

Voor informatie over congres ENDO2010 klik hier.