Congres IMPLANTOLOGIE2013

RAI CONGRESCENTRUM AMSTERDAM - VRIJDAG 1 FEBRUARI 2013

Congres over implantologie voor de tandarts algemeen practicus

Voor informatie over  IMPLANTOLOGIE2013 klik hier

KROON2012

Gordon van der Avoort  -  Patrick Oosterwijk  -  Marco Cune  -  Daniël Wismeyer  -  Henny Meijer

Onderwerpen IMPLANTOLOGIE2013:

In de opzet van IMPLANTOLOGE2013 is gekozen om aan de hand van een drietal heel verschillende casussen het gehele behandeltraject door de congresdag heen te volgen.

Vanaf het eerste onderzoek tot aan afbehandeling en nazorg werden onderstaande drie casussen stapsgewijs door drie sprekers doorgenomen in 4 congresblokken. Zie hiervoor het programma.

De presentaties gaven een praktisch inzicht in de (on)mogelijkheden bij deze drie patiënten, de samenwerking met degene die de implantaten plaatst en de verschillende stappen van de prothetische uitvoering.

Drie casussen:

-Frontkroon bij een 18-jarig meisje
-Brugconstructie bij een 46-jarige man
-Prothese bij een 72-jarige edentate vrouw 

Voor informatie over  IMPLANTOLOGIE2013 klik hier

Aan het congres IMPLANTOLOGIE2013 hebben 467 tandartsen deelgenomen