KINDERTANDHEELKUNDE2017

Kindertandheelkunde2017 Sprekers

10 sprekers, 7 lezingen

Kindertandheelkunde: het klinkt altijd een beetje 'poppen-dokterig' maar het is een wezenlijk lastig onderdeel van ons vakgebied, temeer omdat er vaak weinig medewerking betracht wordt door de betreffende patiënten. De diversiteit van kinderen is groot, zodat er van een uniforme behandelstrategie geen sprake kan zijn.

De kranten koppen dat het slecht gaat met het kindergebit in Nederland: tandartsen dweilen stelselmatig met de kraan open en zouden zich laten verleiden tot symptoombestrijding onder narcose, omdat ze de kwetsbare kinderzieltjes niet mogen krenken met de traumatiserende anesthesiespuit of tandartsboor. Ouders treft geen blaam, het zijn de buren en de opa’s en oma’s  die roet in het verantwoorde voedingspatroon gooien. Of anders wijst de beschuldigende vinger voor de cariësrijke helft van de kindpopulatie wel naar de mondzorgverlener, want die had tenslotte beter moeten opletten.

Tijdens dit congres hebben de sprekers de nuance achter bovenstaande, ietwat gechargeerde situatieschets, toegelicht. De deelnemers zijn bijgepraat over de kindertandheelkunde in haar volle breedte. Het belang van de mondzorgverlener in de huispraktijk is onderstreept en er zijn handvatten aangereikt om tandheelkundige zorg voor kinderen in de praktijk aantrekkelijk, uitdagend, efficiënter en richtlijn-proof te maken.

Het programma zag er als volgt uit:

Dr. Clarissa Bonifácio en Karin van Nes
-Preventie Nieuwe Stijl
Dr. Martine van Gemert-Schriks
-Boren geen bezwaar
Arie Riem
-De kroon op het werk
Nicoline van der Kaaij en Peter Helderop
-Orthodontie en logopedie: vorm en functie
Dr. Denise Duijster en Maddelon de Jong-Lenters
-Zoete ouders, gezond gebit?
Leonard Wetzels
-De angstpatiënt van morgen
Jacques Baart
-Verdoven van kinderen. Ja, nee en hoe?

Nadere informatie over het congresprogramma treft u aan op: www.kindertandheelkunde2017.nl

Op 3-2-2017 hebben in totaal 1.044 tandartsen, mondhygienisten en tandarts(preventie)assistenten deelgenomen aan het congres.