PARO2015

v.l.n.r. Paul Sipos - Bart Admiraal - Sjoerd Smeekens - Bruno Loos - Guido Rhemrev - Arjan Vissink - Fridus van der Weijden - Anna Louropoulou

Parodontologie: daar kun je niet omheen. Want geen enkel ander onderdeel van de tandheelkunde heeft zoveel raakvlakken met de restauratieve tandheelkunde en is tegelijkertijd zo nauw gerelateerd aan de algemene gezondheid van de patiënt.

Acht bekende sprekers hebben acht verschillende onderwerpen op het gebied van de parodontologie besproken.

Tijdens dit congres is het belang van een tijdige diagnose en behandeling van parodontitis van alle kanten belicht. Vanaf de parodontale basiszorg is de link gemaakt naar de relatie met systemische aandoeningen en zijn niet aan parodontitis gerelateerde parodontale aandoeningen aan de orde geweest. 

Parodontitis is een chronische ziekte, maar wat doe je met een patiënt die geen belang hecht aan een adequate behandeling of niet de gewenste hoeveelheid energie in zijn of haar zelfzorg stopt? Soms is het tandvlees lelijk teruggetrokken; kan met nieuwe micro-chirurgische technieken een voorspelbare verbetering worden bereikt? Dagelijks zitten wij met onze instrumenten en restauraties onder het tandvlees. Wat is de beste plek en de beste manier om in dit delicate gebied een restauratie op een natuurlijk element of een implantaat te plaatsen? Allemaal vragen die tijdens dit congres zijn gesteld én beantwoord. Duidelijk is gemaakt dat aandacht voor het parodontium bij alle patiënten van groot belang is.

1.123 tandartsen, mondhygienisten en tandarts (preventie)assistenten hebben op 6-2-2015 deelgenomen aan het congres.

Het volledige congresprogramma treft u aan op: www.paro2015.nl