PARO2019

Vrijdag 1 februari 2019 - RAI Amsterdam Congrescentrum

PARO2019 was een interessante congresdag met zes zeer praktijk georienteerde lezingen over het succesvol behandelen van parodontitis in de algemene praktijk:

In de algemene praktijk is parodontologie teamwork bij uitstek. Tandarts, mondhygiënist en tandarts(preventie)assistent zijn allen intensief betrokken bij goede zorg voor de patiënt. Dit congres richtte zich dan ook op het gehele tandheelkundige team.

Het congres PARO2019 was opgezet volgens de nieuwste inzichten op dit veelomvattende vakgebied. Van screening tot diagnose en van microbiologie, via niet chirurgische en chirurgische behandeling, naar de nazorg.

Het congres startte met het belang van een eenvoudige, maar goede screening van het gehele patiëntenbestand. Als blijkt dat verder parodontaal onderzoek noodzakelijk is, zijn een parodontium- en röntgenstatus van belang om de juiste diagnose te kunnen stellen. Deze is dan de basis voor een goed behandelplan met het juiste zorgdoel.

De complexiteit van de orale microflora is groot. Onderzoek naar deze bacteriën wordt belemmerd doordat niet-kweekbare soorten nauwelijks onderzocht kunnen worden in het laboratorium. Daarnaast krijgt de mogelijke relatie tussen parodontitis en systemische ziekten steeds meer aandacht. Tijd dus om het orale microbioom nader tegen het licht te houden.

Parodontitis is een complexe ziekte omdat er niet één enkele oorzaak voor is. Daarnaast is er geen enkele bacterie in de subgingivale biofilm primair of alleen de oorzaak van de parodontale problemen. Toch is de behandeling van parodontitis heel succesvol als we de therapie richten op het bestrijden en het onder controle brengen van de mondbacteriën. Dat doen we mechanisch, met antibiotica, of met een combinatie van beide. Dit congres gaf een update over dit belangrijke onderwerp.

Flapchirurgie is van oudsher een belangrijke manier om na initiële behandeling verdere pocketreductie te bereiken. Goede parodontale zorg is dan ook niet compleet zonder de toepassing van beproefde én moderne chirurgische inzichten en technieken.

De initiële parodontale behandeling, maar ook de chirurgische behandeling, hebben tot doel de infectie en de ontsteking van de parodontale weefsels te bestrijden. Als eenmaal een gezonde situatie is bereikt, is goede parodontale nazorg van groot belang om het behandelresultaat voor jaren te waarborgen. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor de mondhygiënist en de preventie-assistent.

Al deze onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod tijdens PARO2019. De lezingen waren zo op elkaar afgestemd dat ze de parodontale zorg in de algemene praktijk van A tot Z behandelden.

Er hebben op 1 februari meer dan 1.000 tandartsen, mondhygienisten en tandartsassistenten deelgenomen aan PARO2019.