PARO2024

Vrijdag 12 april 2024 - RAI Congrescentrum Amsterdam

Het parodontium - De basis voor restauratieve tandheelkunde

Zes boeiende lezingen over parodontologie in de dagelijkse praktijk:

Het belang van een gezond parodontium kan niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen voor de mondgezondheid maar ook als het gaat om het bereiken van succesvolle restauratieve tandheelkunde met een esthetisch bevredigend resultaat. Een gezond parodontium vormt de basis voor een stabiele occlusie en biedt de nodige ondersteuning voor tandheelkundige restauraties. Een gezond parodontium heeft ook voldoende kracht heeft om tanden te kunnen verplaatsen en zelfs nieuw bot aan te maken. Het houdt tanden op hun plaats en, indien nodig, geeft het de mogelijkheid om tanden en kiezen te verplaatsen om de juiste uitstraling te bereiken.

Om succes te behalen bij de behandeling van parodontitis is het volgen van nationale en internationale richtlijnen van groot belang. Deze richtlijnen bieden een leidraad voor een gestructureerd zorgplan en helpen tandheelkundige professionals om het juiste pad te bewandelen voor preventie en therapie van parodontale aandoeningen.

In complexe casuïstiek, waarin parodontitis en verschillende aspecten van de tandheelkunde samenkomen, is interdisciplinaire samenwerking van onschatbare waarde. Of het nu gaat om het plannen van implantaatbehandelingen in samenwerking met een kaakchirurg, het afstemmen van orthodontische behandelingen op parodontale behoeften, of het samenwerken met een restauratief tandarts: interdisciplinaire samenwerking optimaliseert het eindresultaat.

Samen gaan wij gedurende dit congres de kracht van het parodontium en het belang van een mooie omlijsting van de tanden door gezond tandvlees voor de esthetiek nader bezien. Laten we stap voor stap de richtlijnen volgen die ons de weg wijzen naar succesvolle behandeling van parodontitis. Wij laten ons inspireren door voorbeelden van interdisciplinair samenwerken om de uitdagingen van complexe casui?stiek het hoofd te bieden.

Vooraanstaande experts vergroten en verdiepen uw kennis tijdens PARO2024.

Kom op 12 april 2024 naar de RAI in Amsterdam!