Restauraties.nu

Vrijdag 17 juni 2022 - RAI Congrescentrum Amsterdam

De keuze tussen direct of indirect restaureren is niet altijd zwart-wit

Bij het herstel van gebitselementen speelt de hoeveelheid resterend tandweefsel een belangrijke rol. In de eerste plaats omdat we er tegenwoordig graag aan willen hechten: adhesieve tandheelkunde. En in de tweede plaats omdat het referentiepunten en daarmee aanwijzingen geeft over hoe het element er in zijn oorspronkelijke natuurlijke vorm uitzag.

Bij voldoende referentiepunten kunnen we het element in de mond met composiet direct herstellen. Bij gebrek aan zulke referentiepunten wordt het lastiger, maar met een mal of de stempeltechniek met behulp van een wax-up kan in veel gevallen een uitstekend resultaat worden behaald. Artificiële intelligentie (AI) kan deze procedure voor een groot deel overnemen. Door digitaal te scannen kan er zelfs al direct worden begonnen met het vervaardigen van de restauratie: chairside dentistry. Zo komen direct en indirect restaureren heel dicht bij elkaar.

Bij indirecte restauraties bepalen de verschillende digitale en analoge indirecte technieken, samen met de te gebruiken materialen en hun specifieke eigenschappen, uiteindelijk de vorm van de preparatie en de manier van cementeren. Backward planning speelt hierbij een steeds grotere rol, waarbij op grond van de aanwezige - en benodigde - interocclusale ruimte een keuze moet worden gemaakt. Het is daarbij belangrijk de tandtechnicus al in een vroeg stadium bij de behandelingsplanning te betrekken.

De drie begrippen Esthetiek, Kwaliteit en Efficiency vormen de rode draad in de lezingen van dit congres. Esthetiek: een mooie en vooral harmonieuze aanblik van de restauratie. Kwaliteit: patiënt, tandarts en tandtechnicus willen alle drie een restauratie die lang meegaat, biocompatibel is en geen klachten geeft. Efficiency: de restauratie moet het liefst eenvoudig en effectief te vervaardigen zijn.

Vanuit deze optiek hebben Marta Ilik, Marleen Peumans, Marco Gresnigt, Maarten Bekkers, Patrick Oosterwijk en Arend van den Akker een boeiend en praktijkgericht congresprogramma voor u samengesteld. Of het nu gaat om het restaureren van natuurlijke elementen met composiet of porselein en of we dit nu direct in mond doen, of met hulp van een tandtechnicus of een indirect chairside systeem, zij leggen u tijdens het congres Restauraties.nu stapsgewijs uit hoe zij te werk gaan in hun praktijk.

De sprekers helpen u bij het maken van deze belangrijke keuzes. Met het goed doordachte congresprogramma brengen zij uw kennis weer helemaal up-to-date.

Mis deze dag niet. Kom naar de RAI Amsterdam op vrijdag 17 juni 2022